Биковська Олена Володимирівна

Учений у галузі педагогіки, організатор вищої і позашкільної освіти. Доктор педагогічних наук (2008), професор (2011).

Народилася 13 липня 1974 р. у місті Києві (Україна).

Освіта вища. Закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1996), аспірантуру (2000), докторантуру (2006).

З 2008 р. – ректор Інституту екології економіки і права.

З 1991 р. – студентка, аспірант, науковий співробітник, старший викладач, доцент, докторант, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2001 р. Олена Володимирівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково-технічного профілю)”, а у 2008 р. – докторську дисертацію на тему “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні”.

Учений здійснила понад 30 наукових досліджень у галузі освіти, а саме: “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні” (2008), “Організація вільного часу дітей у Словаччині” (2007), “Система позашкільної освіти в Україні та її роль у вихованні підростаючого покоління” (2006), “Організація вільного часу дітей у Польщі” (2005), “Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні” (2004), “Методика виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах” (2003), “Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів в сучасних умовах” (2002) та ін. Брала участь у розробці та реалізації Концепції проекту Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (2004), Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (2003), Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 роки (2002), Національної доктрини розвитку освіти (2002) та інших нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти.

О. В. Биковська − Голова Комісії з проблем виховання учнівської і студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі педагогіки.

Член Європейської асоціації організацій вільного часу дітей і молоді (EAICY). Олена Володимирівна є першим українським вченим, який став доктором габілітаційним у галузі педагогіки Республіки Польща.

Входить до складу редколегій журналів “Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова”, “Позашкільна освіта та виховання”, газети “Позашкілля”.

О. В. Биковська тричі отримувала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006, 2008, 2011), стипендії Міжнародного Вишеградського фонду (2005/2006, 2007/2008). Стипендіат Кабінету Міністрів України (2003−2004).

За визначні здобутки у галузі освіти і науки нагороджена Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2009), Подякою Національної академії наук України (2009), медаллю “За вклад у науку” (2007), Почесним знаком “Софія Русова” (2009), Почесним знаком “Відмінник освіти України” (2002) та ін.