Факультет психології

Факультет психології орієнтований на підготовку фахівців, які бажають зробити свій внесок у розвиток психології як науки та як практики, досягти особистого і професійного самовизначення та самореалізації.

Навчально-виховний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад. Заняття проводять компетентні та досвідчені викладачі, запрошені з найкращих вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України: Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету імені Т.Г. Шевченка, Університету менеджменту освіти НАПН України, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Отримавши диплом бакалавра з психології ви маєте можливість продовжити навчання за спеціальністю „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” і „магістр”.

Професійне навчання в ІЕЕП передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з психології, здатних надавати різноманітні психологічні послуги, працювати в психологічних службах, консультаціях, психотерапевтичних та тренінгових центрах, забезпечити психологічний супровід у різних сферах життя суспільства.

Фахова підготовка психологів забезпечує вивчення форм та методів проведення психологічної діагностики, психологічної допомоги і підтримки. Надає можливості отримати високі професійні та ділові якості випускників, що дозволяє їм бути конкурентноспроможними на ринку праці.

Випускники кафедри можуть займати посади: психолог-консультант; практичний психолог; психолог-психометрист в системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, освіти охорони здоров’я, соціальному секторі; викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах.

Спеціалісти-психологи, випускники ІЕЕП, можуть працювати у навчальних закладах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, фізичної культури та соціального забезпечення наукового обслуговування, об’єднаннях громадян, політичних партіях, центральних та місцевих органах державного управління, у державних органах та установах (держадміністрація, відділи відповідних міністерств, комерційних структур); у центрах психології та соціальної роботи; у соціально-психологічних службах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі, в усіх закладах та установах які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції; створювати власні фірми з психологічним профілем діяльності.