Про Інститут

header-object copyІнститут здійснює підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями: “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, “Міжнародна економіка”, “Фінанси і кредит”, “Маркетинг”, “Психологія” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.

– використання новітніх освітніх технологій;
– висока якість навчання;
– висока кваліфікація науково-педагогічного персоналу;
– підготовка нового покоління фахівців, конкурентоспроможних на світових ринках праці;
– формування нового типу мислення;
– відповідність світовим та європейським стандартам якості освіти.

Метою діяльності ІЕЕП є цілеспрямована підготовка фахівців з сучасних екологічних, економічних та психологічних спеціальностей, здатних ефективно працювати в ринкових умовах.

Навчально-виховний процес забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад. Заняття проводять члени-кореспонденти НАН України і АПН України, доктори і кандидати наук, професори і доценти, старші викладачі. Важливим напрямом діяльності ІЕЕП є науково-дослідна робота викладачів та студентів інституту. В інституті здійснюється підготовка і друк наукових, навчально-методичних посібників, монографій, статей та інших публікацій.

Інститут екології економіки і права активно розвиває міжнародну співпрацю з вищими навчальними закладами Росії, Латвії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших держав. ІЕЕП уклав угоди і має партнерські стосунки з Ризьким інститутом менеджменту інформаційних систем (Латвія), Краківським університетом імені Комісії народної освіти (Польща), Пряшевським університетом (Словаччина) та ін. У рамках співпраці відбулось впровадження програми стажування студентів інституту у Краківському університеті імені Комісії народної освіти, спільна робота над монографією “Організація вільного часу дітей у Польщі”, участь у конференціях, спільне проведення наукових досліджень тощо.

В інституті діє студентське самоврядування як невід’ємна частина навчального процесу. Студенти беруть активну участь в інститутському та громадському житті.

Інститут екології економіки і права нагороджено Міжнародним Академічним Рейтингом популярності «Золота Фортуна» в номінації «За вагомий внесок у розбудову України та високий професіоналізм», а також дипломом загальноукраїнського проекту «Екологія довкілля та природокористування в Україні» в номінації «Лідер галузі».